Werkwijze

Aanmelding

Je kunt mij bellen voor het stellen van jouw hulpvraag.
je kunt er ook voor kiezen via de site het contact-formulier in te vullen.

Telefonisch kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik je kort naar jouw hulpvraag. Ik kan mijn werkwijze toelichten en jij kunt aangeven of je een intakegesprek wilt plannen. Op dat moment zal ik wat persoonsgegevens van jou en jouw kind noteren.

Intakegesprek
Indien je hebt aangegeven het coachingstraject te willen starten, zal het eerste gesprek een intakegesprek zijn. Dit gesprek is bij voorkeur met beide ouders, zonder dat jullie kind hierbij aanwezig is. In geval van een scheidingssituatie zal ik om schriftelijke toestemming vragen middels een handtekening van de andere ouder. Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking en om de hulpvraag van jou en of jouw/jullie kind helder in kaart te brengen.

Coachingstraject
De eerste sessie met het kind zal ook een soort intake zijn. We maken kennis met elkaar en ook aan het kind zal ik vragen wat zijn/haar hulpvraag is.  Deze kan afwijken van de hulpvraag die jij als ouder had. In dit geval zal ik eerst met de hulpvraag van het kind aan het werk gaan, van daaruit zullen we dan verder gaan. Ik werk elke keer zo'n 60 minuten met het kind. Ouders worden nadrukkelijk bij het coachingsproces van het kind betrokken, zodat jullie het kind kunnen ondersteunen en begeleiden op weg naar het gewenste doel. Als je het prettig vindt kunt je ervoor kiezen om de laatste 10 minuten aanwezig te zijn, waarin jouw kind kan vertellen of laten zien wat we die keer hebben gedaan. Het komt ook voor dat ik je vraag bij een hele sessie aanwezig te zijn, dit spreken we dan apart af.

Het kind krijgt bij aanvang van het traject een persoonlijke map waarin het gemaakte dingen kan bewaren. Deze map gaat elke keer mee naar huis, en kan hij/zij gebruiken om in te kijken, alleen of met jou als ouder. Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

Afronding van het traject en nazorg
Na het afronden van het traject is er tot 6 weken na de laatste sessie altijd de mogelijkheid tot bellen of mailen voor vragen en ondersteuning (dit geldt uiteraard ook altijd tijdens de coachingssessies).